Abaku Lab (v1)

Aplikace je plně funkční nezávisle na zvolené ceně.

Digitální učební pomůcka

Abaku Lab je bezpečná webová aplikace určená pro přímou či distanční online výuku aritmetiky. Je určena výhradně pro žactvo (mateřských), základních a středních škol. Školy jí mohou využívat formou roční licence pro neomezený počet aktuálních žáků své školy a pro neomezený počet aktuálních pedagogů své školy.

Více informací o Abaku Lab.

Platba

Zvolte si, prosíme, dle svého uvážení výši vaší platby za využití roční licence pro vaši školu. Naše rozhodnutí je poskytnout vám vždy 100% obsahu Abaku Lab – bez ohledu na vaši volbu.


Aplikace Abaku Lab je určena pouze pro školy. Pro zájemce z řad veřejnosti funguje volně dostupná aplikace Abaku Play.

Další informace

Cena

21 Kč, 24 Kč, 1221 Kč, 2112 Kč, 2442 Kč, 4224 Kč, 7321 Kč, 12210 Kč, 21129 Kč