Abaku Education

12 100  včetně DPH

Aplikace Abaku Education umožňuje výuky aritmetiky do online prostředí. Je určena pro tablety, osobní počítače a webové prohlížeče. Do této aplikace mají nově přístup pouze větší projekty a školy již čerpající předplacenou licenci.

APLIKACE V BODECH

  • Kolektivní či individuální využití.
  • Gradace úloh i her.
  • Individuální nastavitelnost úloh i her.
  • Knihovna přednastavených úloh.
  • Plná kontrola aktivit uživatelů aplikace.
  • Správa uživatelů aplikace.
  • Možnost hraní turnajů v rámci školy.
  • Možnost propojení a zapojení školy (žáků) s jinými školami.
  • Možnost budovat si Abaku avatara a sledovat své výsledky v rámci kolektivu.
  • Možnost se účastnit Abaku Ligy.